przedszkole-zlota-rybka-plan-dnia

Rozkład dnia

Niepubliczne Przedszkole Złota Rybka

Schodzenie się dzieci, zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeby dziecka, umacnianie więzi z rówieśnikami

6:30 – 8:30

8:30 – 9:00

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania

Śniadanie

9:00 – 9:30

9:30 – 10:20

Zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe

Przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne

10:20 – 10:30

10:30 – 11:00

Obiad – zupa. Zabiegi higieniczne, mycie zębów

Zajęcia edukacyjne w grupach, realizowanie zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, wyjście na przedszkolny plac zabaw

11:00 – 12:30

12:30 – 12:45

Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne

Obiad – drugie danie

12:45 – 13:15

13:15 – 14:45

Poobiedni odpoczynek i wyjście na przedszkolny plac zabaw

Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne

14:45 – 15:00

15:00 – 15:15

Podwieczorek

Czytanie lektury dziecięcej

15:15 – 15:30

15:30 – 17:00

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci

Drugi podwieczorek

17:00 – 17:15

17:30 – 18:00

Zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci